Kampioenskapreëls en -inligting Print English

SA suiwelkampioenskappe reËls 2020

1. AANTAL Monsters PER INSKRYWING

1.1 Jogurt, suiweldoopsouse, aangesuurde melk en suiwelnageregte:
Vier (4) monsters van tussen 80 – 500g per inskrywing. Dit stel elke beoordelaar in staat om die produk te evalueer sonder dat die tekstuur versteur word.

1.2 Roomys, melk, room, maaskaas, gegeurde melk en botter:
Twee (2) monsters per inskrywing

1.3 Kaas
Kase of monsters wat minder as 1 kg weeg = 2 monsters
Kase of monsters wat meer as 1 kg weeg  = 1 monster

2. JOGURT EN ROOMKAAS MET BYGEVOEGDE SMAAKMIDDELS – AANTAL INSKRYWINGS PER KLAS

‘n Deelnemer word beperk tot ‘n maksimum van een (1) inskrywing per klas per handelsmerk in die geval van jogurt en roomkaas met bygevoegde smaakmiddels. Daar moet egter wesenlike vervaardiging- en samestellingverskille tussen die verskillende handelsmerkprodukte wees.  Agri-Expo behou die reg voor om spesifikasies aan te vra indien vermoed word dat produkte nie ‘n wesenlike vervaardiging- en samestellingverskil het nie.

3. smaakmiddels / VOEDSELBYVOEGINGS

Voedselbyvoegings is voedseltoevoegings, bv. vrugte, grane, neute, geurmiddles, ens. toegelaat volgens Regulasie No. R 1055 8 Augustus 2002 Voedsel, Kosmetiese middels en Ontsmettingsmiddels Wet No. 54 van 1972, maar sluit nie NIE melkbestanddele in nie.

4. VERSKEIE HANDELSMERKE – DIESELFDE SOORT PRODUK

Deelnemers wat dieselfde tipe produk onder verskeie handelsmerke vervaardig, mag hierdie produkte in dieselfde klas inskryf, maar daar moet wesenlike vervaardiging- en samestellingverskille tussen die handelsmerkprodukte wees. Agri-Expo behou die reg voor om spesifikasies aan te vra indien vermoed word dat produkte nie ‘n wesenlike vervaardiging- en samestellingverskil het nie.

5. DIESELFDE PRODUK – VERSKILLENDE KLASSE

Dieselfde produk mag nie meer as een keer in dieselfde klas of in verskillende klasse ingeskryf word nie.

6. KLEINHANDEL-HANDELSMERKE

Vervaardigers wat kleinhandel-handelsmerke verpak, moet die produkte onder hul eie maatskappynaam inskryf en die kleinhandelaar se naam as die handelsmerk gebruik.

7. IDENTIFIKASIE VAN PRODUKTE

Vervaardigers word versoek om, waar moontlik, produkte te stuur sonder enige handelsmerk/maatskappy-identifikasie. Beoordeling word blind gedoen deur ‘n paneel van 5 beoordelaars. Plak die SA Suiwelkampioenskap-etikette, wat u sal ontvang, op die produkte EN buite houers. Dit is veral belangrik indien meer as een klas se produkte in ‘n houer verpak word.

Geen identifikasie van handelsnaam en/of vervaardiger mag op enige produk sigbaar wees nie. Produkte soos jogurt, suiweldoopsouse, aangesuurde melk en suiwelnageregte, ens. moet verpak word in gewone, ongedrukte/ongemerkte houers.
Produkte en hul buitehouers moet slegs die SA Suiwelkampioenskappe se identiteitsetikette vertoon wat deur Agri-Expo verskaf word nadat inskrywings gesluit is.

8. PRODUKBESKIKBAARHEID

Deelnemende produkte moet in hul onderskeie markte beskikbaar wees wanneer ingeskryf word. Pryse mag herroep word indien dit blyk dat dit nie die geval is nie.

9. MINIMUM INSKRYWINGS PER KLAS

Posisiepryse sal alleenlik toegeken word as ‘n minimum van drie inskrywings per klas ingeskryf was. Produkte sal egter beoordeel en ‘n punt gegee word en ‘n Qualité-toekenning mag toegeken word indien produkte daarvoor kwalifiseer.

10. PRODUKTE IN VERKEERDE KLASSE INGESKRYF

Dit bly die verantwoordelikheid van die deelnemer om elke produk in die regte klas in te skryf. Kontak die Hoofbeoordelaar tydens inskrywing indien daar onsekerheid is oor korrekte klasse of kliek hier vir die KLASSIFIKASIEGIDS VIR KAAS EN JOGURT.

11. GELYKE PUNTE

Gelykop-posisies sal beslis word deur die Hoofbeoordelaar.

12. PRODUKSTANDAARDE

Alle produkte moet aan die SA Regulasie Nr R.260 van 27 Maart 2015 of aan die Codex Alimentarius Standaarde van die WHO voldoen. Dit is die verantwoordelikeid van die vervaardiger om bewyse daarvan te kan toon aan Agri-Expo indien dit benodig word.

13. PRODUKTE VAN BUURLANDE

Produkte uit buurlande word toegelaat om in te skryf, maar die uitstaller is verantwoordelik daarvoor om die invoer van die produkte na Suid-Afrika te reël.

13. QUALITÉ-TOEKENNINGS

Die Qualité-Merk word toegeken aan ‘n produk waarvan die gemiddelde punt 26 of hoër is op die 30-punt beoordelingskaart. Meer as een Qualité-Toekenning kan per klas toegeken word, maar nie meer as twee Qualité-Toekennings per klas nie. Die vyf senior onafhanklike beoordelaars sal alle Qualité-toekennings verifieer tydens die kies van die Produk van die Jaar.

15. PROMOSIE VAN DIE QUALITÉ-TOEKENNINGSKASE

Deelnemers wat ‘n Qualité-Toekenning verwerf, onderneem om ‘n maksimum van 12 kilogram kaas te skenk aan Agri-Expo vir promosiedoeleindes gedurende die jaar.

16. PRODUK VAN DIE JAAR

Produkte wat Qualité-Toekennings ontvang sal deur ‘n onafhanklike paneel van vyf senior beoordelaars beoordeel word en die produk met die hoogste gemiddelde punt word aangewys as die Produk van die Jaar.

17. BEOORDELAARSKOMMENTARE

Uitstallers wat die beoordelaarskommentare van hul produkte wil ontvang, moet dit op die inskrywingsvorm aandui.

18. die organiseerder

Agri-Expo behou die reg voor om ter enige tyd veranderinge aan die kampioenskapreëls aan te bring.